Slavnostní vyhlášení Krušnohorských rašelinišť mokřadem mezinárodního významu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková konference


Slavnostní vyhlášení Krušnohorských rašelinišť mokřadem mezinárodního významu


Datum, čas a místo konání

14. 5. 2008 10:00 | Boží Dar, hotel Praha.

Pozvánka

Ve středu 14. května budou slavnostně vyhlášena Krušnohorská rašeliniště v pořadí již dvanáctým českým mokřadem mezinárodního významu. V Krušných horách vznikl unikátní rašeliništní komplex na suťových vývěrech podzemních vod. Součástí mokřadu jsou Cínovecké rašeliniště, Novodomské rašeliniště, Svatošebestiánská, Kovářská, Božídarské rašeliniště a Rolava. Celková rozloha mokřadu je 11 224 hektarů.

Pro svoji výjimečnost a unikátnost danou výskytem zranitelných, ohrožených a kriticky ohrožených společenstev a druhů byly zapsány na seznam mokřadů mezinárodního významu již loňský rok, na slavnostní vyhlášení si však počkaly až na pěkné jarní počasí.

Srdečně vás na tuto slavnostní událost všechny zveme. Akce se koná ve středu 14. května od 10:00 na Božím Daru v hotelu Praha. Program je následující:

10:00 slavnostní zahájení – František Pelc, náměstek ministra životního prostředí
zástupce Karlovarského kraje
zástupce Ústeckého kraje
zástupci obcí
František Pojer, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
zástupce Českého ramsarského výboru
11:00 slavnostní předání diplomů
11:15 prezentace „Krušnohorská rašeliniště – mokřad mezinárodního významu“ (Správa CHKO Labské pískovce ve spolupráci s AOPK ČR, středisko Karlovy Vary
11:45 tisková konference
přípitek a občerstvení
13:00 krátká terénní exkurze na Božídarské rašeliniště

Nejdůležitější osoba na konferenci: František Pelc


Kontakt:

Michaela Skálová
Tiskové oddělení MŽP
Michaela_Skalova@env.cz
267 122 314
Vydáno: 2. 5. 2008 10:13
Kraj: Kraj Karlovarský
Název zdroje: Ministerstvo životního prostředí (ověřený zdroj [?])

Popis zdroje:
Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy s kompetencí v ochraně životního prostředí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.