Teplárenské dny v Hradci Králové | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Teplárenské dny v Hradci Králové


Energetické fórum & Teplárenské dny akce se dlouhodobě věnují nejen teplárenství, ale i energetickému využívání odpadů i dalším tématům z energetiky, úsporám energií a energetické efektivitě, 22. ročník akce proběhne 13. a 14. dubna 2016 v kongresovém centru Nové Adalbertinum v Hradci Králové.

Je skutečně na co se těšit, po oba dny budou probíhat diskuse na jednotlivých konferencích a seminářích, jak ze strany odborníků, tak i poučených laiků a úplných laiků. Zajímavé informace z oblasti hospodaření s energiemi a s tím spojenou legislativou mohou získat zástupci měst a obcí, ale i zástupci malých a středních podniků, velkých průmyslových podniků i tepláren.

Dozvíte se nové informace o možnosti získávání dotací, o aktuálních povinnostech a novele ze zákona o hospodaření energií i o problematice povinných energetických auditů. „Díky jednoduchým postupům se tak může podnik i obec, stát ekonomicky stabilnější, ušetří-li za vydanou energii, což není pouze o změně dodavatele energií ovšem i o dalších jednoduchých opatřeních. Konference určená všem výrobním a průmyslovým podnikům mimo jiné otevře téma kontrol a z toho plynoucích finančních postihů průkazů energetické náročnosti budov (PENEB), která se týká stavebníků, vlastníků a provozovatelů budov, tedy nejen SVJ, ale i výrobních a firemních budov,“ doplňuje jednatelka pořádající agentury PAREXPO, s.r.o., Ing. Adéla Trávníčková.

Osm odborných konferencí s mezinárodní účastí nabízí bohatý a zajímavý program i z oblasti průmyslové energetiky, energetického využití odpadů a prevence závažných chemických havárií.

Odbornými partnery akce jsou již tradičně pro obor teplárenství Asociace dodavatelů tepla a technologií, pro energetické využití odpadů Česká asociace odpadového hospodářství, pro obor ekologizace energetiky a průmyslu společnost EKONOX, s.r.o., pro zvýšení energetické efektivity v malých a středních podnicích Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Národní centrum energetických úspor.

Nabídka programu je na této dvoudenní akci široká. Fórum je každý den doplněno setkáním business to business, je tak možné získat a navázat obchodní vztahy i na neformálním společenském setkání. „Tato odborná, ale i společenská akce, celostátního rozsahu má tradici, kterou nelze přehlédnout. Svědčí o tom nejen pravidelná účast přednášejících všech zainteresovaných ministerstev, Energetického regulačního úřadu nebo Státní energetické inspekce a dalších orgánů státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů a mnoha dalších, ale především účast odborníků z celé České republiky, Slovenské republiky i Polska,“ upřesňuje za pořadatele Adéla Trávníčková.

Doprovodná výstava, která je součástí celé akce prezentuje a seznamuje odbornou veřejnost s nejmodernějšími technologiemi pro zásobování teplem i chladem, pro výrobu a zajištění dodávek tepelné i elektrické energie, pro využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a energetické využívání odpadů a pro ochranu životního prostředí.

Do celého programu jsou zařazeny hlavně ukázky z praxe a dvoudenní dotační poradenství v oblasti úspor energií. 13. dubna nabídneme i živou ukázku nejlepšího elektromobilu na světě, amerického vozu značky TESLA model S P85D.

Těšíme se na setkání a diskusi s Vámi ve dnech 13. a 14. dubna v Hradci Králové.

PAREXPO, s.r.o.
www.teplarenske-dny.cz
Kontakt:

Eva Fruhwirtová
senior manager
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 4. 2016 15:29
Kategorie: Energetika a průmysl
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.