Neplatné bankovky a mince získala Česká národní banka | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Neplatné bankovky a mince získala Česká národní banka


Břeclav, 16. 2. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), daroval České národní bance celkem 634 kusů bankovek a mincí.

Jednalo se o mince a bankovky Rakousko-Uherska, Rakouska, Maďarska, Německa, Ruska, ČSR, Slovenského štátu, Protektorátu Čechy a Morava, Jugoslávie, Francie, Itálie, Polska, Rumunska, Bulharska, Belgie, Holandska, USA, NDR, Španělska, Kanady, Černé Hory a Číny.

ÚZSVM získal platidla na základě opatření Policie České republiky. Platidla vydaly osoby podezřelé ze spáchání trestné činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že v zákonem stanovené lhůtě se nikdo s nárokem na jejich vrácení nepřihlásil, připadly bankovky a mince v souladu s platnou legislativou do vlastnictví státu.

Vzhledem k tomu, že se podle znaleckého posudku jednalo o soubor mincí a bankovek bez sbírkové hodnoty a ani Ministerstvo kultury ČR neprojevilo zájem o doplnění sbírkových fondů, byly nabídnuty České národní bance. Ta je bezúplatně převzala na základě darovacích smluv pro školící účely v oblasti ochrany platidel a technických zkoušek materiálů.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 2. 2012 8:48
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.