ENERGETICKY ÚSPORNÁ FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ENERGETICKY ÚSPORNÁ FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT


Před nedávnem byla slavnostně otevřena nová budova ČVUT – Fakulta architektury v pražských Dejvicích. Byla postavena během 18 měsíců na pozemku Dejvického Kampusu. Její budova navazuje na Fakultu Stavební, Studentský dům a Národní technickou knihovnu. Jedním z významných faktorů celé stavby je i to, že se jedná o energeticky úsporný objekt řízený inteligentním BUILDING MANAGEMENT SYSTÉMEM (BMS) , který navrhla a dodala společnost Schneider Electric. Kromě primárního komfortu souvisejícího s kvalitou ovzduší v budově se systém využívá i jako integrační centrála dalších technologií.

Podoba nové budovy vznikla v ateliéru Šrámková architekti. Architektonický návrh tohoto ateliéru vzešel ze soutěže 35 týmů a v roce 2004 jej vybrala komise složená z významných architektů. Původní návrh budovy však pochází z 50. let minulého století.
Záměrná nenápadnost, která nepotřebuje poukazovat na technickou vyspělost je jedním z hlavních rysů projektu, který v zásadě souhlasí s původním architektonickým návrhem. Celá dispozice je přes atria přirozeně provětrávána a v letním období v noci řízeně nachlazována. Intenzita umělého osvětlení je automaticky regulována a celý objekt je z hlediska provozních nákladů navržen jako energeticky vysoce úsporný.
Nová budova ČVUT vyrostla na pozemku s celkovou rozlohou téměř 7 000 m2. Celková podlažní plocha dosahuje 34 584 m2 a obestavěný prostor má kapacitu 147 041 m3.

Energeticky úsporný objekt
Budova ČVUT je vybavena CENTRÁLNÍM BUILDING MANAGEMENT SYSTÉMEM. Tato technologie má zajistit co nejúspornější a současně velmi komfortní provoz. Funkční prostory rozmístěné kolem tří krytých atrií jsou přirozeně prosvětlovány proskleným střešním pláštěm. Vnější fasádu budovy tvoří z části lícové cihly s tepelnou izolací, směrem do nádvoří jsou naopak fasády betonové a opláštění kvádrů poslucháren je provedeno z barevných, klempířsky zpracovaných plechů na dřevěném bednění. Okna chrání kovové žaluzie, portály v přízemí jsou vybaveny venkovními výklopnými roletami (resp. markýzami). „Stínicí prvky jsou řízeny centrálním automatickým systémem a jejich základní funkcí je chránit přirozeně větranou a chlazenou budovu před slunečním tepelným zářením,“ vysvětluje Ing. Petr Motýl, viceprezident společnosti Schneider Electric CZ, která měla inteligentní technologie na starosti. Centrální BMS (building management system), který zabezpečuje primárně komfort a kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorách, je zde využit rovněž jako integrační centrála dalších technologií. Centrální software firmy Schneider Electric systém TAC Vista reguluje mimo jiné i chlazení budovy v letních měsících. To probíhá formou nočního nachlazování betonového skeletu, přičemž motory ovládající otevírání a zavírání oken jsou připojeny do Building Management Systému TAC Vista. Proces chlazení je tak plně automatizovaný.

Vytápění je řešeno prostřednictvím výměníku pára/voda s ekvitermními okruhy ústředního topení kombinovaného s podlahovým vytápěním. V suterénu je umístěna centrální jednotka vzduchotechniky, která dodává vzduch do celé budovy i všech jednotlivých zón. V každé z více než 40 zón, do kterých je budova rozdělena, je řízena kvalita vzduchu zcela samostatně, a to škrcením přiváděného vzduchu z centrální vzduchotechniky.
Čidlo kvality vzduchu (detektor CO2) monitoruje a vyhodnocuje obsazení prostoru a podle toho reguluje energetickou spotřebu vzduchotechniky. Pokud v konkrétní zóně žádní lidé nejsou, řídicí systém TAC Vista uzavře klapku přívodu vzduchu a sníží tak celkový výkon. Dalším způsobem omezení spotřeby energie je centrální nastavení podle časových plánů výuky. Podle zaplnění jednotlivých místností pak systém automaticky reguluje vedle kvality vzduchu i jeho teplotu. Řídicí systém TAC Vista reguluje rovněž osvětlení budovy a optimalizuje tak i spotřebu elektrické energie vydávané na svícení. „Osvětlení v řízených prostorech je děleno do 15 skupin a ovládat je možno jak celé skupiny, tak i jednotlivá svítidla,“ doplňuje Petr Motýl. Jednotlivé prostory jsou jednak vybaveny detektory přítomnosti osob a současně je časování osvětlení určováno také podle již zmíněných přednastavených časových plánů.

Osvětlení je však možné ovládat také ručně, systém pak monitoruje a reaguje na aktuální situaci. Pokud např. někdo rozsvítí a následně zapomene zhasnout, systém po určitém čase přepne světlo opět do automatického režimu a po kontrole (ne)přítomnosti osob světlo vypne. „Reálnou hodnotu energetické náročnosti budovy Fakulty architektury získáme, stejně jako u všech ostatních nových budov, až po roce ostrého provozu,“ dodává Petr Motýl. Dále pak říká: „Během celého životního cyklu domu je pro dosažení maximální energetické efektivity nezbytné nastavení jednotlivých systémů průběžně kontrolovat, seřizovat a měnit.“ Pravidelným odborným servisem lze podle Motýla dosáhnout ve spotřebách energií značných úspor a zajistit tak rychlejší návratnost celé investice. Schneider Electric CZ bude zajišťovat nastavení a doladění všech systémů budovy architektury podle konkrétních potřeb a požadavků po dobu 2 let tak, aby byl provoz úsporný a současně velmi komfortní pro studenty.

Platforma TAC VISTA je součástí řešení EcoStruxture od firmy Schneider Electric
EcoStruxure je systémová architektura, která propojuje 5 základních technologických okruhů: řízení budov a fyzickou bezpečnost, napájení, datová centra, řízení procesů a strojů. Architektura poskytuje nástroje pro řízení a monitorování všech energetických systémů v budovách, jako jsou například klimatizace, osvětlení, řízení motorů apod., a jednoduše a smysluplně integruje komunikaci mezi všemi těmito systémy. Majitel budovy, facility manager či finanční ředitel tak mají ucelený přehled o spotřebách všech energií v budově, aktuálnímu stavu všech systémů a uložených datech a díky přehledným reportům a výstupům mohou dále snižovat energetickou spotřebu a rychle reagovat na vzniklé problémy.

Možnosti dosažení úspor díky využití moderních inteligentních řídicích systémů budov se pohybují okolo
30 %. Propojením mezi řídicími systémy budov a IT vybavením je opět možné dosáhnout dalšího snížení energetických nákladů. Např. během nepřítomnosti osob v kanceláři nejen vypínat osvětlení, klimatizaci nebo topení, ale nově i vypnout PC, IP telefon, tiskárnu, FAX a další IT vybavení. rámková architekti

Kontaktní osoby:

Kateřina Hubálková
Schneider Electric CZ
Specialista marketingové komunikace
Thámova 13
186 00 Praha 8 - Karlín
Telefon: +420 281 086 601
Fax: +420 281 088 670
katerina.hubalkova@cz.schneider-electric.comJitka Cenková
21 EURO, s. r. o.
komunikační agentura
Hošťálkova 1a/392
169 00 Praha 6
Tel.: +420 222 323 451
Fax: +420 222 323 477
Mobil: +420 602 684 840
Email: jitka.cenkova@21euro.cz
Kontakt:

Jana Vlčková
jana.vlckova@21euro.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 30. 11. 2011 10:53
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: 21euro, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PR agentura
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.