Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za období leden - září 2007 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za období leden - září 2007


Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo souhrnné výsledky exkluzivního výzkumu o příjezdovém cestovním ruchu za období leden – září 2007. Výsledky šetření potvrdily předchozí trendy v příjezdovém cestovním ruchu. Nejčastěji naši zemi navštívili turisté z Německa (24 %). Většina zahraničních turistů byla s návštěvou velmi spokojena.

Zahraniční turisté přijížděli do České republiky ve sledovaném období nejčastěji z Německa (24 %), Velké Británie (15 %), Slovenska (9 %), Rakouska (8 %) a Polska (7 %). Z šetření vyplývá, že obyvatelé sousedních států tvoří téměř polovinu všech zahraničních turistů přijíždějících do České republiky. V porovnání se stejným obdobím loňského roku jsou mezi zahraničními turisty méně často Britové (-3 %).

Výsledky šetření prokázaly, že více než dvě pětiny zahraničních turistů navštěvují Českou republiku několikrát ročně a zbývající pětina jednou ročně či méně často. Více než třetina zahraničních turistů navštívila Českou republiku vůbec poprvé. Rovněž se potvrdil trend, kdy tři čtvrtiny zahraničních turistů přijíždí individuálně a pouze 9 % využilo služeb cestovních kanceláří a 15 % přijelo na služební cestu. Tento výsledek je pravděpodobně ovlivněn fenoménem internetu a růstem nabídky u nízkonákladových leteckých společností.

Z dalších sledovaných charakteristik je zajímavé zmínit průměrnou délku pobytu, která se pohybuje na téměř stejné hodnotě. Ve sledovaném období strávili zahraniční turisté v České republice průměrně 4,4 dny. Mezi zahraniční turisty s nejdelším pobytem se řadí Portugalci, Rusové a Thajci, nicméně z hlediska celkového počtu patří mezi méně významné skupiny turistů a tento údaj je proto spíše zajímavostí. Zahraniční turisté jsou ze dvou třetin ubytováni v hotelích či penzionech. Druhou nejčastěji využívanou formou ubytování bylo neplacené ubytování (u příbuzných, u známých), které využilo 23 % respondentů (o 3 % více než v loňském roce). Nejoblíbenější destinací zůstává i nadále Praha, kterou navštívili tři pětiny všech zahraničních turistů. Mezi další oblíbené cíle patřily ve sledovaném období města Brno, Plzeň a rovněž i turisticky zajímavá města jako Karlovy Vary, Český Krumlov či Mariánské Lázně. Z hlediska spokojenosti je většina zahraničních turistů spokojena, obdobně jako v minulém období. Kritiku získala špatná infrastruktura a stav silnic v 8 % obdobně jako v předchozím období.

Jedním ze zajímavých dílčích výsledků šetření je i sledování hlavních důvodů návštěvy České republiky. Nejčastěji zmiňovaná byla rekreace či zábava (45 %), návštěva příbuzných či známých(20 %) a obchodní cesta (18 %). Oproti stejnému období loňského roku uváděli zahraniční turisté častěji návštěvu příbuzných a známých (+4 %), méně často rekreaci a zábavu (-3 %).

Průměrné výdaje zahraničních turistů byly ve sledovaném období 2 488 Kč na osobu a den. V částce jsou zahrnuty i výdaje placené před příjezdem do České republiky. Na území České republiky pak utratil zahraniční turista průměrně 1 598 Kč. Meziročně vzrostly výdaje zahraničních turistů o cca 45 Kč. Výdajový koš zahraničních turistů během pobytu v České republice má následující strukturu:

Výdajový koš zahraničních turistů – období leden – září 2007:

Stravování v restauracích 28 % (cca 440 Kč)
Nákupy 25 % (cca 400 Kč)
Ubytování 20 % (cca 320 Kč)
Pohonné hmoty 11 % (cca 180 Kč)
Doprava 5 % (cca 80 Kč)
Ostatní 11 % (cca 180Kč).
Výdaje celkem 100 % (cca 1 600 Kč)


Výzkum příjezdového cestovního ruchu probíhá od roku 2005, nové výsledky jsou zveřejňovány ve čtvrtletních intervalech. Výzkum je jedním z hlavních zdrojů dat pro vytvoření Satelitního účtu cestovního ruchu pro Českou republiku, který podává přesnější ekonomický a sociální obraz o postavení cestovního ruchu v národním hospodářství. Jedná se o šetření, které probíhá na 18 silničních a železničních hraničních přechodech a na letišti Praha Ruzyně. Slouží ke stanovení celkového odhadu počtu zahraničních návštěvníků v ČR v jejich členění na jednodenní návštěvníky, tranzitující a turisty a k získání jejich charakteristik.

Kontakt:

Mgr. Kateřina Rózsová
Odbor komunikace
tiskove@mmr.cz
+420736758590
+420224861126


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 11. 2007 13:27
Kategorie: Doprava
Název zdroje: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.