Úloha ministerstva pro místní rozvoj v českém předsednictví EU | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Úloha ministerstva pro místní rozvoj v českém předsednictví EU


Ministerstvo pro místní rozvoj ponese v první polovině roku 2009 v době českého předsednictví odpovědnost za dvě oblasti: veřejné zakázky a kohezní politiku (politiku regionální soudržnosti). Příprava na roli předsednické země představuje těsnou spolupráci tzv."Trojky"- tří po sobě předsedajících zemí, tedy Francie, ČR a Švédska. Odbor kohezní politiky ministerstva pro místní rozvoj již proto zahájil spolupráci setkáním se švédským náměstkem ministra hospodářství Göranem Hegglundem, na kterém byla řešena témata českého a švédského předsednictví. Ministerstvo pro místní rozvoj se bude zabývat rozvojem regionů a systémů územního rozvoje, švédské ministerstvo hospodářství připravuje debatu nad rolí a rozvojem měst.

V době, kdy bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie, bude odpovědná nejenom za její administrativní a organizační chod, ale i politická a diplomatická prohlášení. Každé ministerstvo České republiky bude zabezpečovat oblast, která spadá do jeho kompetence. Ministerstvo pro místní rozvoj bude zodpovídat za veřejné zakázky a kohezní politiku. V praxi to bude znamenat, že ministerstvo bude předsedat pracovním skupinám Rady Evropské unie, ve kterých jsou zastoupeny všechny členské státy Unie. Bude připravovat prohlášení, jednání ministrů zemí EU a absolvovat mnoho oficiálních a pracovních jednání se zástupci ostatních členských států i evropských institucí. Ministerstvo bude také komentovat a připravovat oficiální materiály.

Klíčem ke kvalitnímu předsednictví je nejen důkladná znalost procedurálních otázek, ale také plynulá návaznost na priority předcházející a předání agendy následující předsednické zemi. Švédsko má za sebou první zkušenost s výkonem předsednictví z roku 2001, kdy byla tato země členem Unie také také teprve krátce. Švédská delegace českou stranu upozornila na poznatky ze své zkušenosti, jako je například významné posílení role a agendy domácích ministerstev v době předsednictví a také doporučila střídmost a střízlivost při stanovování cílů. Švédsko bude v době svého předsednictví taktéž vyhodnocovat první výsledky programů z fondů EU v období 2007 - 2013.
Kontakt:

Mgr. Kateřina Rózsová
Odbor komunikace
tiskove@mmr.cz
+420736758590
+420224861126


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 9. 11. 2007 15:14
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.