Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA schválila principy sociálního podniku | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA schválila principy sociálního podniku


Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA schválila na své výroční konferenci 17.9.2010 principy sociálního podniku a českou definici sociálního podnikání. Na jejich formulaci se podíleli přední čeští odborníci na téma sociální ekonomiky včetně zástupců akademické sféry. Při této příležitosti se členové TESSEA přihlásili k Chartě sociální ekonomiky, která je důležitým dokumentem celoevropského významu a za níž stojí celoevropská zastřešující organizace Social Economy Europe.

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. Fungování sociálního podniku je založeno na naplňování principů odvozených z tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

TESSEA má 150 členů z řad fyzických a právnických osob. Jedná se o názorovou platformu všech, kteří podporují sociální podnikání v ČR. Pracují v ní také odborné pracovní skupiny na formulaci doporučení, jak tuto problematiku uchopit v podmínkách ČR. TESSEA propaguje sociální podnikání na regionální i celostátní úrovni a spolupracuje zejména s MPSV, které podporuje finančně vznik sociálních podniků z prostředků strukturálních fondů.

Činnost Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA je financovaná prostřednictvím stejnojmenného projektu z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.
Nová ekonomika, o.p.s. přináší a propaguje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.
Další informace o TESSEA a celé znění principů a Charty sociální ekonomiky naleznete na www.socialni-ekonomika/TESSEA.cz.
Kontakt::
Nová ekonomika, o.p.s.
Petra Seidlová,  koordinátorka projektu
Tel.: +420 608 202 098
e-mail: petra.seidlova@nova-ekonomika.cz
Web: www.socialni-ekonomika.cz, www.nova-ekonomika.czKontakt:

Gabriela Kurková
Mainstreanig
gabriela.kurkova@nova-ekonomika.cz
257 223 001


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 30. 9. 2010 18:40
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Nová ekonomika, o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Nová ekonomika byla založena za účelem iniciovat progresivní změny v oblasti ekonomické, enviromentální a sociální. Tento účel naplňuje prostřednictvím hledání a prosazování inovativních ekonomických nástrojů s pozitivními etickými a sociálními dopady. Jde o propagaci ekonomiky, která podporuje pozitivní trendy ve společnosti a napomáhá společenským změnám. Nová ekonomika vyhledává ekonomické modely a přístupy, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.