Správa nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. uspěla s žádostí o grantový projekt | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Správa nemovitostí městské části Brno-střed, p.o. uspěla s žádostí o grantový projekt


Správa nemovitostí městské části Brno-střed zahájila projekt, jehož cílem je prevence neplacení nájemného a snížení zadluženosti obecních bytů v lokalitě nazývané „brněnský Bronx“.


Brno 27. 5. 2011

Správa nemovitostí městské části Brno-střed, p.o.
uspěla s žádostí o grantový projekt

Správa nemovitostí městské části Brno-střed zahájila projekt, jehož cílem je prevence neplacení nájemného a snížení zadluženosti obecních bytů v lokalitě nazývané „brněnský Bronx“.
„Vedení městské části Brno-střed si závažnost neutěšené situace v zadlužených obecních bytech v problémové lokalitě plně uvědomuje a své zodpovědnosti se nezříká,“ uvedl starosta Mgr. Libor Šťástka a dodává: „Zároveň není v možnostech samotné městské části – vzhledem k jejím stávajícím finančním možnostem a omezeným kompetencím v sociální oblasti – suplovat práci orgánů státní správy či neziskových organizací.“
Projekt s názvem „Správa nemovitostí – prevence zadlužení a další podpůrné činnosti“ je společnou akcí Správy nemovitostí MČ-BS, p.o. a dvou neziskových organizací: občanského sdružení IQ Roma servis a příspěvkové organizace DROM.
Smyslem projektu spolufinancovaného z fondu ESF a ze státního rozpočtu je zejména včasné podchycení vznikajících dluhů u nájemníků obecních bytů z nejnižších příjmových skupin, ohrožených sociálním vyloučením.
Správa nemovitostí MČ-BS, p.o. inovativně zavádí v rámci projektu aktivitu dluhového poradenství a pracovní rehabilitace. Partnerské neziskové organizace pak tyto aktivity doplňují a rozšiřují o doprovodný sociální program.
Spolupráce s cílovou skupinou je založena na komplexním přístupu – kromě bydlení jsou nezbytnou součástí intervence v dalších oblastech: hledání zaměstnání za účelem zvýšení příjmů, řešení zadluženosti, zvýšení kvalifikace, poradenství v oblasti sociálního systému, podpora v uplatňování práv klientů, celkové zlepšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením pro život ve většinové společnosti.
Grantový projekt je finančně podpořen v rámci 19. Výzvy Operačního programu EU s názvem Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory: Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Zahájen byl v květnu 2011 a jeho trvání je stanoveno na 3 roky.

Více informací o projektu je možné získat na webových stránkách www.esfcr.cz
Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 30. 5. 2011 9:03
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Správa nemovitostí MČ Brno-střed, p.o. (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.