SATUM CZECH pořádal v Ostravě odbornou konferenci o pojišťovnictví | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


SATUM CZECH pořádal v Ostravě odbornou konferenci o pojišťovnictví


Významná makléřská pojišťovací společnost SATUM CZECH ve dnech 13. a 14. října 2008 uspořádala v konferenčním sále GALERIE v hotelu ATOM OSTRAVA odbornou konferenci, která se týkala současné problematiky v oblasti pojišťovnictví. Na dvoudenní akci vystoupili odborníci z řad firem a pojišťoven, které se zabývají službami majetkového pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění vozidel a dopravních rizik.

„Vzhledem k tomu, že se konference tohoto typu uskutečnila v Ostravě poprvé, byl ohlas z řad odborníků a klientů značný. Jsme rádi, že se nám do programu podařilo zařadit velké množství prezentujících z řad významných společností z oblasti pojišťovnictví, jako je například ČESMAD BOHEMIA, Česká pojišťovna, AIG Europe, S.A. atd.,“ uvedl ke konferenci Roman Horváth, jednatel společnosti SATUM CZECH, a dodal: „Příjemně nás překvapily pozitivní ohlasy, s nimiž se akce setkala. Rádi bychom tedy v příštím roce konferenci zopakovali a zahájili tak tradici odborné konference z oblasti pojišťovnictví.“

Během prvního dne, kterého se zúčastnilo 65 osob, se diskutovalo na téma pojištění majetku a odpovědnosti. Mezi přednášející tohoto dne patřili například:
• Roman Horváth, jednatel společnosti SATUM CZECH, který zahájil konferenci přednáškou o trendech v pojišťovnictví
• Denis Vrána, ředitel pojištění odpovědnosti firmy AIG EUROPE, S.A., hovořil na téma stažení výrobku z trhu
• Pavel Engst, risk manager, Česká pojišťovna a.s., vystoupil se svou prezentací o risk managementu
• Posledním přednášejícím celého dne byl Tomáš Vícha za společnost SATUM CZECH, který se věnoval tématu škody na zdraví

Druhý konferenční den, kde bylo 85 návštěvníků, byl zaměřen na problematiku pojištění vozidel a dopravních rizik. S těmito tématy mezi jinými vystoupili:
• Vojtěch Hromíř, zástupce generálního tajemníka Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, jehož přednáška byla zaměřena na skutečnou nehodovost nákladních vozidel a aktuální problémy v silniční dopravě
• Miroslav Šubert, tajemník Komise pro dopravu, logistiku a pojištění v zahraničním obchodě, ICC Česká republika, prezentoval informace týkající se INCOTERMS1
• Martin Laipold, advokát ze společnosti REGULA - JUDr. Václav ROUBAL, spol. s r.o. s problematikou CMR2

Druhý den konference se uskutečnil pod záštitou Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.

„Konference splnila všechny cíle, které jsme si stanovili – tedy setkání odborníků z oblasti pojišťovnictví i klientů naší společnosti, jež si vzájemně vyměnili znalosti, zkušenosti a informace, které by měly vést nejen k minimalizaci rizika vzniku škodních událostí. Zároveň se klienti na akci mohli dozvědět informace, která rizika je vhodné a nutné pojistit. Klienti byli s celou konferenci velmi spokojeni, což jsme zjistili z jejich pozitivních ohlasů již během konání akce,“ zhodnotil celou konferenci jednatel společnosti SATUM CZECH Roman Horváth.

1 International Commercial Terms - soubor vykládacích pravidel obchodních doložek vydaný Mezinárodní obchodní komorou (ICC) určující povinnosti smluvních stran při dodávce zboží (náklady a rizika)
2 dohody o přepravní smlouvě o mezinárodní silniční nákladní přepravě
Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 23. 10. 2008 10:15
Kategorie: Finance
Název zdroje: Stance Communications, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
SATUM CZECH s.r.o. (www.satum.cz) je jednou z předních makléřských pojišťovacích společností v České republice. Vznikla v roce 1997, rychle a progresivně zaujala významné postavení na českém a posléze i slovenském trhu. Na území České republice má společnost SATUM CZECH s.r.o. své sídlo v Ostravě a další zastoupení v Praze, Brně a v Pardubicích.
Na Slovensku působí dceřiná společnost SATUM SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem v Bratislavě. SATUM CZECH s.r.o. je akcionářem společnosti Broking Solutions, a.s.

SATUM CZECH s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 od certifikační společnosti Lloyd´s Register Quality Assurance a je jedním z členů Asociace pojišťovacích makléřů. Zároveň je SATUM CZECH aktivním členem České společnosti pro dopravní právo.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.