Rok 2007 byl pro ČSOB v oblasti společenské odpovědnosti přelomovým | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Rok 2007 byl pro ČSOB v oblasti společenské odpovědnosti přelomovým


ČSOB a Poštovní spořitelna v roce 2007 věnovaly více než 20 milionů korun na filantropické projekty. Hlavními oblastmi investic byla především podpora vzdělání a finanční gramotnosti a integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných.

Doslova raketový vývoj zaznamenala v loňském roce agenda společenské odpovědnosti v Československé obchodní bance. Spuštění nových projektů, aktivní participace zaměstnanců, stejně jako strategické vymezení společenské odpovědnosti patří mezi její hlavní novinky. Důležitým mezníkem se rovněž stalo vydání první zprávy o společenské odpovědnosti, jež bude v dalších letech pravidelně vydávána společně s výroční zprávou banky.


Prvním významným krokem bylo schválení politiky společenské odpovědnosti představenstvem společnosti na jaře minulého roku, důsledkem čehož bylo vytvoření pozice manažerky společenské odpovědnosti a také Expertní skupiny. Tato platforma je složena z vrcholných manažerů napříč jednotlivými útvary a činí veškerá důležitá rozhodnutí. Na podzim pak přešla agenda společenské odpovědnosti přímo pod Kancelář generálního ředitele. „Společenská odpovědnost je pokračující investicí pro naši úspěšnou a udržitelnou budoucnost,“ vysvětluje Ondřej Škorpil, ředitel Kanceláře generálního ředitele, proč je dodržování sociálních a environmentálních pravidel pro něj osobně i pro celou ČSOB důležité


V loňském roce ČSOB společně s Poštovní spořitelnou spustila několik nových projektů, mezi něž patří například pilotní Projekt podpory moravskoslezského regionu, v rámci kterého byl na grantech rozdělen milion korun lokálním organizacím. O příjemci části podpory pak rozhodovala veřejnost hlasováním na webových stránkách programu. „Program podpory moravskoslezského regionu byl nadmíru úspěšný, proto i v letošním roce plánujeme rozšíření do dalších regionů České republiky,“ uvádí Michaela Vlasáková Baruníková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB. „Mezi novinky patří i spuštění programu Poradenství v oblasti finanční gramotnosti s Asociací občanských poraden,“ doplňuje Michaela Vlasáková Baruníková.


V předchozím roce ČSOB jako první banka na českém trhu nabídla investorům celkem sedm společensky odpovědných fondů (fondy, které investují do společností, které jsou známy svým bojem proti klimatickým změnám a celkově pozitivním přístupem k okolní společnosti). V říjnu loňského roku měli klienti ČSOB navíc možnost vybrat si z nabídky Image karet ze série „Pomáháme“ – za každou Image kartu „Pomáháme“ přispěla ČSOB vybrané organizaci částkou 500 korun. ČSOB také pokračovala v dlouhodobých programech. „Například Fond vzdělání ČSOB prostřednictvím Výboru dobré vůle rozdělil stipendia sedmdesátce talentovaných studentů z dětských domovů a ze sociálně slabších rodin,“ doplňuje Michaela Vlasáková Baruníková.


Životy dva a půl tisíce zaměstnanců ČSOB nejvíce ovlivnilo přestěhování do budovy nového ústředí v pražských Radlicích, které bývá označováno za jednu z nejekologičtějších administrativních budov ve středoevropském regionu. Unikátnost budovy dokumentuje řada ocenění, která doposud získala – Stavba roku 2007 či Cena zdraví a bezpečného životního prostředí (udílena Business Leaders Forem) jsou jen některými z nich.


V letošním roce hodlá ČSOB pokračovat v započatých aktivitách a dále rozvíjet projekty zejména v oblasti zvyšování finanční gramotnosti, podpory životního prostředí a podpory místní komunity – připravuje také dobrovolnický program pro své zaměstnance a další novinky. „V loňském roce se nám povedlo udělat výrazný posun v tom, co děláme – víme ale, že nesmíme usnout na vavřínech a že je nutné dále aktivně vyhledávat, kde je naše pomoc potřeba a kde můžeme napomoci zdravému vývoji společnosti kolem nás,“ dodává Michaela Vlasáková Baruníková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Kontakt:

Tomáš Kopecký
Externí komunikace ČSOB
tkopecky@csob.cz
731 423 512
224 114 112


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 5. 2. 2008 10:17
Kategorie: Finance
Název zdroje: Československá obchodní banka, a.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
bankovnictví/ČSOB působí jako univerzální banka na dvou národních trzích, a to českém a slovenském (prostřednictvím své zahraniční pobočky). V retailovém bankovnictví v ČR působí pod dvěma obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna.

PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.