Restart – Vysočina pomáhá propouštěným zaměstnancům | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Restart – Vysočina pomáhá propouštěným zaměstnancům


Projekt RESTART – Vysočina je zaměřený na propouštěné zaměstnance v kraji Vysočina. Pomáhá jim připravit se lépe na nepříjemné životní období nezaměstnanosti. V rámci tzv. outplacementu projekt pomáhá firmám zvládnout organizační změny spojené s propouštěním a přispívá k omezení negativního dopadu na firmu samotnou a především na odcházející zaměstnance. Projekt je jediným preventivním nástrojem Úřadu práce v Jihlavě, který je realizátorem tohoto projektu. Spolupracují ostatní úřady práce v kraji. Dodavatelem projektu je Sdružení RESTART, jehož členy jsou firmy bit cz training, s.r.o., DAMACO Group s.r.o., DUNA JL s.r.o. a EuroProfis, s.r.o.

Co musí zaměstnanec udělat pro vstup do projektu Restart – Vysočina?
Zájemci podepíší dohodu o účasti v projektu a mohou se začít školit. Všechny projektové aktivity směřují k nalezení nového pracovního uplatnění, rychlejšímu znovu zapojení na trhu práce a jsou poskytovány bezplatně.

Co účastníky v projektu Restart – Vysočina čeká?
Během několika dnů mohou propouštění zaměstnanci v rámci projektu Restart – Vysočina absolvovat čtyři základní školení: Poznej sám sebe, Pracovně právní minimum, Finanční gramotnost a Uplatnění na trhu práce. Po absolvování školení mohou být klienti zařazeni do některého z nabízených počítačových rekvalifikačních kurzů nebo ekonomicky zaměřené rekvalifikace. Školení i rekvalifikace probíhají během výpovědní doby. Započaté aktivity mohou klienti dokončit i po ukončení pracovního poměru. V projektu se počítá kromě výše uvedených skupinových aktivit také s individuálním psychologickým poradenstvím a poradenstvím vedoucím k nalezení nového zaměstnání.

Jak probíhá projekt v současnosti?
V rámci celého projektu může být podpořeno až tisíc propouštěných zaměstnanců v celém kraji Vysočina. Na začátku letošního roku do projektu Restart – Vysočina vstoupilo sto deset propouštěných zaměstnanců. V okresech Jihlava, Třebíč a Pelhřimov se účastníci projektu již začali školit a zdokonalují si své dovednosti důležité pro nové uplatnění na trhu práce.

Přináší projekt výhody i pro zaměstnavatele?
Zaměstnavatelé mohou obdržet příspěvek na náhradu mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění v době, kdy se jejich zaměstnanci budou účastnit projektových vzdělávacích aktivit. Proplacení superhrubé mzdy účastníka projektu dosahuje výše až 24 000 Kč na jednoho účastníka projektu/měsíc. V rámci projektu bylo Sdružením Restart osloveno již přes pět set zaměstnavatelských subjektů v kraji Vysočina. V letošním roce je i nadále velká možnost pro zaměstnavatele a zaměstnance zapojit se do tohoto unikátního projektu. Veškeré podrobnější informace naleznete na kontaktních místech projektu.

Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Za Sdružení RESTART
Ing. Katrin Hromádková, bit cz training, s.r.o.
Kontakt:

Ing. Katrin Hromádková
Projektová manažerka
katrin.hromadkova@bitcz.cz
+420776850805
+420567212198


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 23. 3. 2011 13:44
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: bit cz training, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost bit cz training, s.r.o. zajišťuje realizaci komplexních vzdělávacích potřeb, projektů a poradenství v oblasti lidských zdrojů.
Společně s Úřady práce v kraji Vysočina, Olomouckém a Karlovarském kraji realizuje veřejné zakázky, které pomáhají krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaným najít nové pracovní příležitosti. Aktivní akviziční činností směřuje bit cz training také k firmám. Podporuje jejich konkurenceschopnost nejen formou samotného vzdělávání pracovníků na všech úrovních, ale prostřednictvím poradenství i dosažení koncepčního přístupu k rozvoji lidských zdrojů a zefektivnění procesů ve firmách. Výukový program připravujeme na míru podle specifických požadavků a konkrétních přání klientů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.