Řemeslo jako šance - naděje pro dlouhodobě nezaměstnané | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Řemeslo jako šance - naděje pro dlouhodobě nezaměstnané


Jihlava, 2. 11. 2010 – Projekt Řemeslo jako šance má za sebou úspěšný jeden rok. Projekt je určený pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče, kterým musí být věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Účastníci jsou motivováni k hledání vhodného zaměstnání. Cílem projektu je zvýšení či změna kvalifikace účastníků a získání praxe v rámci profesních rekvalifikačních kurzů převážně manuálního charakteru.

„Projekt přispívá k obnovení pracovních návyků a k lepší orientaci na trhu práce. Účastníci projektu mají během absolvování projektových aktivit nárok například i na stravné, jízdné či na hlídání dětí“, uvedla manažerka projektu Jarmila Menšíková.

Projekt probíhá v celém kraji Vysočina. Účastníci absolvují nejdříve motivační kurz, na který navazují rekvalifikační kurzy různého zaměření. „Klienti zde získávají praktické dovednosti preferované zaměstnavateli“, uvedla Menšíková. Do této doby vstoupilo do motivačních kurzů 191 klientů a úspěšně jej ukončilo 170 klientů.

Do rekvalifikačních kurzů profesí zedník, malíř, truhlář, tesař, karosář, zahradník, sádrokartonář a Základy obsluhy osobního počítače bylo zařazeno od počátku projektu celkem 86 účastníků, z nichž rekvalifikaci úspěšně ukončilo 27 klientů. Někteří účastníci z rekvalifikačních či motivačních kurzů odstupují z důvodu nalezení nové pracovní příležitosti, někteří ze zdravotních důvodů, ale také z důvodu vysoké neomluvené absence a nespolupráce v rámci projektových aktivit.

Největší zájem mají klienti projektu o profesní rekvalifikační kurz Zahradnické práce – Údržba zeleně. Ačkoliv projekt nabízí především profesní rekvalifikace, byl vzhledem k velkému zájmu již podruhé zahájen i osmdesáti hodinový rekvalifikační kurz Základy obsluhy PC.

V rámci projektu začnou během měsíce listopadu opět probíhat informační schůzky, kde budou znevýhodnění zájemci na trhu práce seznámeni s výhodami a zapojením se do projektu. Informační schůzky budou realizovány ve všech pěti okresech kraje Vysočina.

Zadavatelem této veřejné zakázky je Úřad práce v Jihlavě. Dodavatelem zakázky je společnost bit cz training, s.r.o. ve spolupráci s Oblastní charitou v Jihlavě a dalšími středními školami. Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ing. Jarmila Menšíková
ředitelka regionu Vysočina
http://projekt.prace-vysocina.cz/remeslo/

bit cz training, s. r. o.
Brtnická 25, 586 01 Jihlava
Telefon: +420 567 212 198
Mobil: +420 773 850 801
jarmila.mensikova@bitcz.cz
www.bitcz.cz
Kontakt:

Ing. Katrin Hromádková
Projektová manažerka
katrin.hromadkova@bitcz.cz
+420776850805
+420567212198


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 2. 11. 2010 9:23
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: bit cz training, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost bit cz training, s.r.o. zajišťuje realizaci komplexních vzdělávacích potřeb, projektů a poradenství v oblasti lidských zdrojů.
Společně s Úřady práce v kraji Vysočina, Olomouckém a Karlovarském kraji realizuje veřejné zakázky, které pomáhají krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaným najít nové pracovní příležitosti. Aktivní akviziční činností směřuje bit cz training také k firmám. Podporuje jejich konkurenceschopnost nejen formou samotného vzdělávání pracovníků na všech úrovních, ale prostřednictvím poradenství i dosažení koncepčního přístupu k rozvoji lidských zdrojů a zefektivnění procesů ve firmách. Výukový program připravujeme na míru podle specifických požadavků a konkrétních přání klientů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.