Příroda jako spojovací můstek mezi žáky a seniory | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Příroda jako spojovací můstek mezi žáky a seniory


V dnešní době se zdá, že propast mezi generací dětí a seniorů je velmi hluboká, přesto si obě tyto skupiny mají co nabídnout. Když se skloubí radost a energie jedněch se zkušenostmi druhých, může vzniknout vztah, který je obohacující pro všechny. A právě příroda je ideální skálou, na které je možno stavět.

Na této myšlence je založen i mezinárodní projekt, do kterého se zapojily Chaloupky po boku dalších organizací z Nizozemí, Belgie, Velké Británie, Bulharska a Maďarska. Projekt je finančně podpořen v rámci evropského programu pro celoživotní vzdělávání Grundtvig, vychází z holandských zkušeností a jeho cílem je vytvořit funkční model environmentálního vzdělávání žáků a seniorů. Významným prvkem všech aktivit je posílení sociálních kontaktů mezi oběma generacemi.
V druhé polovině ledna se uskutečnilo v Holandsku první setkání všech partnerských organizací, kde jednotlivé státy mohly načerpat inspiraci v této oblasti vzdělávání. Zároveň byl upřesněn průběh projektu v následujícím roce. Ten má být klíčový pro navázání spolupráce se školami a domovy pro seniory i pro vytvoření a odzkoušení vzdělávacího programu, který povede k dosažení výše zmíněných cílů. V tomto roce proběhne také studijní cesta do Belgie. Partnerské organizace se začátkem příštího roku sejdou ještě jednou na Chaloupkách, kde si vymění dosavadní zkušenosti s realizací vzdělávacích programů pro děti a seniory. Každá ze zúčastněných zemí na závěr uspořádá národní konferenci, kde budou všechny výsledky prezentovány.
Výstupem celého projektu bude manuál v tištěné i online podobě, jehož úkolem bude usnadnit práci dalším organizacím v této rovině vzdělávání.
Chaloupky již v roce 2007 a 2008 realizovali projekt „Pomoc seniorů při záchraně školních zahrad“, který byl podpořen z programu Senioři vítáni. Cílem bylo navázat spolupráci s učiteli – seniory, především bývalými pozemkáři, s jejichž odchodem z aktivního učitelského života odešly i jejich zkušenosti s péčí o školní zahrady a s výukou na zahradě. Poznatky z tohoto projektu mohou být využity při realizaci projektu.
Kontakt:

Michaela Brhlová
Koordinátor projektu
michaela.brhlova@chaloupky.cz
www.chaloupky.cz
566 522 831


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 10. 2. 2011 10:17
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Chaloupky o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Cílem chaloupeckého úsilí je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu prostředí, vůči sobě i druhým.
Chaloupky naplňují své poslání prostřednictvím terénních programů pro děti a mládež, publikační činností a školícími a vzdělávacími aktivitami pro ty, kteří mohou toto poselství předávat dále: učitelé, rodiče, členové neziskových organizací ...
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.