Přibývá v naší společnosti dětí se zdravotním postižením? | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Přibývá v naší společnosti dětí se zdravotním postižením?


Po roce 1989 začala v České republice vznikat řada nestátních neziskových organizací, které pomáhají společnosti tam, kam státní a ziskový sektor svou činností nedosáhnou. Za téměř dvacet let došlo u těchto organizací k velikému vývoji. Postupem času rozšiřovaly své služby, zaměřovaly se na další cílové skupiny a významně se rozrůstaly. „Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., která je jednou z neziskových organizací v Pardubickém kraji, měla na svém počátku v roce 1992 devět zaměstnanců, kteří se starali o dvacet šest žáků se zdravotním postižením. Dnes, po více než šestnácti letech, poskytuje péči téměř sto padesáti žákům více než sto zaměstnanců,“ uvedla Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy SVÍTÁNÍ. „V době, kdy škola rostla z malého zařízení do současných rozměrů, docházelo k rozšiřování oblastí poskytované péče, a to především o zdravotnické a sociální služby tak, aby žáci dosáhli už během školního dne na komplexní péči, kterou z důvodu svého postižení potřebují. Později byla rozšířena nabídka o sociální služby pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kdy zřizovatel založil Denní centrum SVÍTÁNÍ – stacionář s nabídkou služeb pro klienty s vyšší mírou podpory a péče, zatímco škola se zavedením Tranzitního programu SVÍTÁNÍ zaměřila na přípravu klientů pro trh práce,“ uvedla za zřizovatele Marcela Kolmanová.
Značný růst a rozvoj školy SVÍTÁNÍ za šestnáct let její historie vyvolává otázku, zda je nárůst počtu jejích žáků reakcí na zvyšující se počet zdravotně postižených dětí v naší společnosti. Ředitelka školy SVÍTÁNÍ ale vidí důvody jinde: „Růst školy SVÍTÁNÍ, stejně jako dalších neziskových organizací, je přirozenou reakcí na politické a společenské změny. Před rokem 1989 byly děti se zdravotním postižením převážně osvobozovány od povinné školní docházky, zůstávaly doma nebo byly umisťovány do ústavů sociální péče. Dnes například nový školský zákon, který vešel v platnost v roce 2005, neumožňuje osvobození od povinné školní docházky ani u dětí s hlubokým mentálním postižením. Nový sociální zákon navíc podněcuje rodiče a opatrovníky k tomu, aby využívali služeb, které jejich handicapovanému dítěti nabízí například poskytovatelé sociálních služeb, neziskové organizace i jiné subjekty.“
Růst každé organizace, ať už ziskové či neziskové, s sebou také přináší potřebu změn ve způsobu řízení a managementu. „Škola s devíti zaměstnanci vyžadovala zcela jiný způsob řízení než organizace, která dorostla do současných rozměrů školy SVÍTÁNÍ. Rozšíření o nové služby, úseky a jejich vedoucí vyvolalo potřebu vybudovat v organizaci fungující střední management,“ konstatovala Mgr. Miluše Horská. Škola SVÍTÁNÍ prošla důkladnou změnou organizační struktury a soustředí se na budování středního managementu, aby mohla i nadále poskytovat kvalitní vzdělávání a služby dětem, mládeži a dospělým lidem s kombinovaným postižením a mohla i přes svou velikost pružně reagovat na společenské změny, které přinesou budoucí léta.Kontakt:

Hana Štráchalová
PR, manažer vztahů s veřejností
strachalova@svitani.cz
605281417
466049914


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 8. 2009 9:05
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
- obecně prospěšná společnost s působností v Pardubickém kraji
- poskytuje vzdělávání a další navazující služby dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.