O.s. Romodrom pomáhá vězňům s návratem do společnosti i do práce | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


O.s. Romodrom pomáhá vězňům s návratem do společnosti i do práce


Pardubice - Občanské sdružení Romodrom realizuje v Pardubickém kraji unikátní projekt podpory pracovního a sociálního začlenění osob navracejících se z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS).

Cílem projektu je vytvoření takového poradenského a tréninkového programu, který účinně napomůže odstraňovat vnitřní i vnější bariéry v přístupu na trh práce.

Projekt spočívá v přímé práci s vězni v pardubické věznici v posledních 6ti měsících výkonu trestu tak, aby po propuštění snáze a rychleji našli tito pracovní uplatnění. Ti, jejichž pobyt je v pardubickém kraji, dosáhnou na kontinuální podporu i po propuštění. Dále jsme připraveni věnovat se všem osobám po VTOS, které se z kterékoli věznice v ČR navracejí do místa svého trvalého pobytu v pardubickém kraji a chtějí pracovat. Formát projektu je též registrován jako sociální služba.

V rámci startu projektu jsme navázali spolupráci především s Úřadem práce v Pardubicích, probační a mediační službou ČR v Pardubicích a v Chrudimi, Krajským úřadem a dalšími partnery. Smlouva o spolupráci s pardubickou věznicí je těsně před podpisem. Oslovujeme další Úřady práce a střediska PMS v pardubickém kraji, stejně také partnery mezi poskytovateli sociálních služeb, jejichž nabídek by v rámci účasti v programu mohli jeho uživatelé využívat.

Samostatnou kapitolou projektu je a bude spolupráce s vytipovanými i potenciálními zaměstnavateli v kraji. S těmi zjišťujeme jejich potřeby tak, abychom ve spolupráci s partnery dokázali připravit nové zaměstnance v oblastech a zaměření, které ten či onen zaměstnavatel skutečně potřebuje.

V současné době jsme ukončili přípravné práce a do projektu vstupují jeho první uživatelé. Předpokládáme, že po dobu realizace (do 31.03.2013) projektem projde nejméně 400 osob propuštěných z VTOS.

Kontaktní informace pardubické kanceláře:

Jméno: Daniel BAKEŠ
Telefon: 731 696 664
E-mail: bakes@romodrom.cz
Adresa:
Romodrom, o.s.
Vězeňský program Pardubice
Sukova tř. 1556
530 02 Pardubice
Pro více informací, podněty či návrhy spolupráce, kontaktuje prosím pana Daniela Bakeše (viz výše), nebo Jakuba Chudomela, vedoucího sociálních programů ve vězeňství sdružení Romodrom.

Jakub CHUDOMEL
Vedoucí soc.programů ve vězeňství
chudomel@romodrom.cz
+420 739 630 228

ROMODROM o.s.
Vyšehradská 28
120 00 - Praha 2
Česká republikaKontakt:

Šárka Hofmannová
metodik kvality sociálních služeb
hofmannova@romodrom.cz
739630227
222212823


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 15. 9. 2010 14:27
Kategorie: Auto-moto
Název zdroje: Občanské sdružení Romodrom (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Občanské sdružení Romodrom je nestátní nezisková organizace založená roku 2001. V současné době realizuje tři programy: Romodrom pro regiony (terénní sociální práce v sociální vyloučených lokalitách), Vězeňské programy (terénní sociální práce ve věznicích, sociální rehabilitace prostřednictvím truhlářské dílny), Vzdělávací programy (projekt Romodrom pro regiony - terénní pedagogická asistence u dětí, které potřebují podporu ve vzdělávacím procesu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež).
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.