Nový web ČSAE zprovozněn | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Nový web ČSAE zprovozněn


S novým školním rokem byl zahájen provoz nového webu Českého svazu aerobiku. Informační web je cíleně zaměřen na přehled možností vzdělávání v oboru rekreační i profesionální tělovýchovy, které poskytuje ČSAE. Nový web www.vzdelavanifisaf.cz se zařadí po bok stávajícímu oficiálnímu webu www.csae.cz.

Vzdělávání instruktorů, které je jednou z priorit ČSAE – FISAF.cz, započalo v ČR pod hlavičkou FISAF Int. již v roce 1997. Mezinárodní škola FISAF.cz, která je provozována Českým svazem aerobiku, se zabývá školením nových a doškolováním profesionálních lektorů aerobiku, fitness a dalších stylů. V současné době má akreditaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro 7 specializací. Kromě souhrnného přehledu vypisovaných kurzů, pořádaných Českým svazem aerobiku, zde zájemci najdou přístup k souhrnným informacím o vzdělávání a přehled akreditací studijních oborů u MŠMT.
Postupně se budou zveřejňovat i odkazy na akce pro veřejnost , na nichž ČSAE participuje.

Po absolvování třístupňového školení ČSAE v Mezinárodní škole FISAF.cz, který je zakončen závěrečnou zkouškou, získávají absolventi certifikát, na jehož základě si mohou požádat o vystavení živnostenského listu. Certifikát je platný v členských zemích FISAF. Získají tak zajímavou novou profesi, která může být základem podnikání v perspektivním oboru. Mezinárodní diplom bude absolventovi vydán po vyžádání u FISAF Int. ve finských Helsinkách. Má tříletou platnost a je nutné ho obnovovat. Mezinárodní diplom je vyžádán přímo na central office ve finských Helsinkách, má svoje evidenční číslo, které je evidováno v seznamu absolventů FISAF.cz u Českého svazu aerobiku.
Český svaz aerobiku tak vychází vstříc rychle se rozvíjejícím odvětvím fitness a wellness průmyslu a zájemcům o práci v perspektivních oborech souvisejících s moderními trendy zdravého životního stylu.
Kontakt:

Jana Hubačová
manažerka
vzdelavani@csae.cz
777 668 213
271 746 626


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 15. 9. 2010 13:18
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Český svaz aerobiku (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Český svaz aerobiku je občanské sdružení, jehož cílem je rozvíjet rekreační formy aerobních forem cvičení a wellness aktivit obyvatelstva, podporovat mistrovské i nemistrovské soutěže a s tím spojené soutěžní a reprezentační aktivity na všech úrovních a pečovat o vzdělávání trenérů a instruktorů pro širokou veřejnost.
Je zástupcem ČR v organizaci FISAF s právem vysílat závodníky na mezinárodní závody a organizovat mistrovství Evropy i světa.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.