Nejlépe třídí odpad občané Kelníků, Záhorovic a Kunovic | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Nejlépe třídí odpad občané Kelníků, Záhorovic a Kunovic


Staré Město (28. srpna 2010) – Populární ocenění „O keramickou popelnici“ předali počtvrté v historii zástupci Zlínského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. obcím a městům v regionu, jejichž občané nejlépe třídí odpad. Ceremoniál, který proběhl dnes ve Starém Městě, je součástí krajské informační kampaně „Třídění je styl“, zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích.

První místo v kategorii měst obsadily Kunovice, následované Rožnovem pod Radhoštěm a Valašskými Klobouky. V kategorii obcí nad 500 obyvatel patří první příčka obci Záhorovice, druhé místo obsadila obec Šumice a třetí skončily Žalkovice. Nejlepší mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou Kelníky, druhé místo patří Skašticím, třetí příčku obsadila obec Haluzice.

„Spolu s věcnou cenou získali ti nejlepší i finanční odměnu. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ uvedla na předávání krajská radní Hana Příleská (ČSSD).

Na každého občana vítězných Kunovic, které obhájily loňské prvenství v kategorii měst, připadá více než 51 kilogramů vytříděných odpadů – tedy papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. U obce Záhorovice, která obsadila první místo v kategorii obcí nad 500 obyvatel, dosahuje průměr množství vytříděného odpadu na občana téměř 38 kilogramů. V obci Kelníky, která zvítězila mezi obcemi do 500 obyvatel, vytřídí každý občan průměrně takřka 57 kilogramů odpadů.

Hlavním kritériem při hodnocení byla výtěžnost vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu na jednoho občana v kilogramech, přičemž konečné umístění ovlivnil i součet pořadí v jednotlivých sledovaných komoditách. Obec, která vytřídila nejvíce plastu, papíru, skla i nápojového kartonu, měla šanci na umístění na předních příčkách.

Letošní výsledky prakticky kopírovaly loňské pořadí. V uplynulém roce v kategorii měst zvítězily Kunovice, druhý se umístil Rožnov pod Radhoštěm a třetí příčku obsadilo Staré Město. V kategorii obcí nad 500 obyvatel se i letos objevili dva loňští medailisté - druhé Žalkovice a třetí Šumice. Kategorii loni vyhrála obec Jarcová. V kategorii obcí do 500 obyvatel si udržely prvenství z minulého ročníku Kelníky i druhé Skaštice, třetí místo vloni obsadila Lutonina.

Třídění odpadů je přirozenou součástí životního stylu obyvatel Zlínského kraje. Za období trvání projektu se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů (papíru, plastů, skla a nápojového kartonu) na jednoho občana regionu takřka dvojnásobně - z 19 kilogramů v roce 2004 na loňských 32 kilogramů. Zlínský kraj se tak pohybuje na druhé příčce mezi moravskými kraji. „Celkové výsledky jsou ale pod republikovým průměrem. I z těchto důvodů se letos podpůrné aktivity kampaně zaměří na slabší oblasti regionu, mezi které patří zejména Vsetínsko, Kroměřížsko a Uherskohradišťsko,“ popsal Josef Mojžíš z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Obyvatelé regionu se tak podle jeho slov mohou těšit na speciální polepy svozových automobilů, venkovní akce se zábavným programem nebo na nové turistické odpočívadlo ,při jehož výstavbě budou použity právě výrobky s podílem recyklátů . Aktivity doplní podpůrná vzdělávací kampaň na úrovni celého kraje.

Podstatnou roli při výsledcích třídění hraje i dostupnost sběrových nádob. Součástí dlouhodobého projektu je rovněž pravidelné zahušťování sítě nádob na tříděný odpad, a tím přiblížení kontejnerů občanům. Tento fakt významně napomáhá nejen růstu množství, ale také zvyšování kvality a čistoty vytříděných odpadů. Ke konci loňského roku se na území Zlínského kraje nacházelo 10.579 kusů barevných kontejnerů. Největší podíl tvořily nádoby na plast (3.478 kusů) a kontejnery na sklo (4.011). Jedno průměrné kontejnerové hnízdo sloužilo v závěru loňského roku pro přibližně 160 obyvatel.

Třídění je styl

Odpady – v původní či zpracované formě – nás provázejí doslova na každém kroku. Výrobky s podílem recyklovaných materiálů jsou stejně bezpečné, spolehlivé a kvalitní jako ty z běžných surovin. Věděli jste, že v plastových dílech v interiéru vašeho automobilu je až 40 procentní podíl recyklátu? Recyklovaný materiál, který je díky správnému třídění možné využít, se nachází také v zahradním nábytku nebo obyčejném plastovém kbelíku. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán granulát z lahví vytříděných. Základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton - tedy krabice od džusu či mléka. Odhozením plastové lahve nebo starých papírových krabic do správného kontejneru celý proces recyklace a následného využití teprve začíná.

Stručně o kampani

Cílem kampaně „Třídění je styl“, která je součástí dlouhodobého projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a Zlínského kraje, je zvýšení množství a kvality separovaného odpadu. V letošním roce bude kladen důraz zejména na aktivity cílené na problémové oblasti v regionu (Vsetínsko, Kroměřížsko, Uherskohradišťsko), ve kterých občané ve třídění nedosahují tak dobrých výsledků jako v ostatních částech kraje. Obyvatelé regionu se mimo jiné mohou těšit na speciální polepy svozových automobilů, venkovní akce se zábavným programem a soutěžemi nebo na nové turistické odpočívadlo tematicky zaměřené na třídění odpadů. Aktivity doplní podpůrná komunikační kampaň na úrovni celého regionu, která bude mimo jiné zahrnovat venkovní prezentaci ve formě velkoplošných plakátů a spotů. Více informací je k dispozici na internetových stránkách www.tridenijestyl.cz.

O keramickou popelnici - Zlínský kraj

Populární klání, které hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, zapojených do systému EKO-KOM v daném kraji.
V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města ve třech kategoriích (města, obce nad 500 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylového ocenění (keramické popelnice) a věcných cen také finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získají 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a na bronzových příčkách pak 10 tisíc korun.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné ceny i finanční prémie získají obce na slavnostním ceremoniálu. V letošním roce se hodnotily výsledky za II. pololetí roku 2009 a I. pololetí roku 2010.
Kontakt:

Miroslav Grass
jednatel
grass@eu4.cz
777152707


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 28. 8. 2010 20:39
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Eufour PR, s. r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vztahy s médii a veřejností (zpracování tiskových zpráv, organizace tiskových konferencí, monitoring výstupů, poradenství), komplexní propagace služeb a výrobků
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.