Je důležité začít včas | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Je důležité začít včas


Období raného dětství a kvalita emocionálních prožitků, podnětů a péče o dítě v prvních letech jeho života jsou rozhodující pro jeho zdárný celkový vývoj. V tomto věku se utváří základ funkcí v oblasti rozumové, řečové, emocionální i sociální, a proto je péče o děti předškolního věku velmi důležitá. Především u dětí se zdravotním postižením může včasná podpora dítěte i celé rodiny pozitivně ovlivnit jeho další rozvoj. Z tohoto důvodu většina rodičů vítá právě v tomto období pomoc odborníků, kteří se specializují na práci s handicapovanými dětmi předškolního věku. „Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ poskytuje svým malým klientům pravidelnou péči s využitím programu PORTAGE, který je zaměřený na stimulaci a rozvoj sociálních a řečových dovedností, sebeobsluhy a vědomostí. Tuto péči nabízí buď ambulantně, nebo přímo v rodinách - v prostředí, které je pro dítě přirozené a kde se cítí dobře a bezpečně,“ uvedla Mgr. Petra Macasová ze Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ.
Předškolní věk je také obdobím, kdy děti začínají získávat kolektivní návyky a navazovat sociální kontakty s vrstevníky v předškolních zařízeních. Děti se zdravotním postižením mohou využít individuální integrace do běžné mateřské školy, což jim umožňuje získávat mnoho nových podnětů a zkušeností i sociálních vztahů v přirozeném prostředí. „I v této problematice mohou rodičům významně pomoci odborníci ze speciálně pedagogických center, kteří mohou nabídnout komplexní poradenství a péči při procesu integrace nebo při zařazení do speciálních předškolních zařízení,“ konstatovala Bc. Monika Vejrochová ze Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ.
Vzhledem k důležitosti včasné podpory vývoje dítěte se zdravotním postižením pro jeho budoucí celkový rozvoj by rodiče neměli váhat s vyhledáním odborné pomoci již v období raného věku dítěte.
Kontakt:

Hana Štráchalová
PR, kontakt s veřejností
strachalova@svitani.cz
605281417
466049914


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 8. 2009 13:43
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
- obecně prospěšná společnost s působností v Pardubickém kraji
- poskytuje vzdělávání a další navazující služby dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.