Jak se chovat ke krajině ukáže připravované video | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jak se chovat ke krajině ukáže připravované video


Poslední březnový den proběhla další schůzka programového týmu projektu „Příroda do zahrad, parků a krajiny – podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků“. Tentokrát věnovaná přípravě naučné videonahrávky.

Hlavním úkolem programového týmu v měsíci březnu bylo doplnit strukturu plánované videonahrávky a vybrat ukázkové lokality pro natáčení i exkurze. „V připravované nahrávce chceme zdůraznit šetrné způsoby využívání krajiny, představit město jako útočiště rozdílných forem života a ukázat některé prvky péče o zeleň,“ upřesňuje obsah nahrávky Pavlína Křivanová, vedoucí projektu. Nedílnou součástí má být zobrazení prvků přírodních zahrad, ukázky využití trvalek ve veřejném prostoru či přiblížení přechodových zón okrajů měst a volné krajiny.
Jednou z vybraných lokalit, kde by mohlo probíhat natáčení, je zámecký park Dětského domova v Budkově. „Areál jsme navštívili s cílem informovat se na systém údržby zeleně a prohlédnout si aktuální stav. V parku byla po dlouhou dobu řešena pouze havarijní situace, ideální by bylo vhodně provést ošetření stromů a navrhnout koncepci průběžné údržby zeleně,“ nastiňuje možný způsob údržby parku Křivanová. Zámek byl původně vodní tvrzí, v současnosti je v těsné blízkosti zámku jeden rybník. Na ploše zámecké zahrady jsou patrné mimo jiné odvodňovací kanály, stárnoucí ovocný sad i prostor bývalého zahradnictví.

Cílem projektu Příroda do parků, zahrad a krajiny je propojit oblast zahradnictví, péče o veřejnou zeleň a hospodaření v krajině s přístupy ochrany přírody vedoucí k podpoře biologické rozmanitosti. Toto vše prostřednictvím speciálních vzdělávacích kurzů pro pracovníky, kteří tuto činnost vykonávají. Cílovou skupinou jsou tedy pracovníci technické údržby obcí a měst, provozní personál a správci sociálních, zdravotních, školských a kulturních institucí a firmy a organizace hospodařící v krajině. Projekt je podpořen spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Kontakt:

Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D.
pavlina.krivanova@chaloupky.cz
www.chaloupky.cz
734 522 087


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 4. 2011 13:50
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Chaloupky o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Cílem chaloupeckého úsilí je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu prostředí, vůči sobě i druhým.
Chaloupky naplňují své poslání prostřednictvím terénních programů pro děti a mládež, publikační činností a školícími a vzdělávacími aktivitami pro ty, kteří mohou toto poselství předávat dále: učitelé, rodiče, členové neziskových organizací ...
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.