Jak rozhýbat sociální podnikání ve Zlínském kraji | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jak rozhýbat sociální podnikání ve Zlínském kraji


Nová ekonomika, o,p.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a Výborem pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace uspořádala 6.10. ve Zlíně panelovou diskuzi na téma „Jak rozhýbat sociální podnikání ve Zlínském kraji ". Záštitu nad konferencí převzala Mgr. Taťána Nersesjan, členka Rady Zlínského kraje za oblast sociálních věcí. Hlavním tématem panelové diskuze bylo sociální podnikání. Setkání proběhlo za účasti téměř 40 zástupců státních i neziskových organizací a bylo pořádané v rámci TESSEA.

Panelová diskuze, která se konala v budově krajského úřadu, se zaměřila především na témata jak konkrétně může sociální podnikání přispět k rozvoji regionu, co bude potřeba udělat pro rozvoj těchto podnikatelských aktivit, jaká existuje v současné době podpora ze strany státu a dalších institucí. V rámci panelové diskuze se představili zástupci dvou úspěšných sociálních podniků na Moravě, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním..
Paní Renata Čekalová představila SENZA družstvo, které se zaměřuje na oblast služeb pro veřejnost jako jsou prádelna, madlovna či jídelna. Aktivní jsou i v podnikatelské oblasti, kde poskytují balící, montážní a další služby. V současné době zaměstnávají okolo 30 zaměstnanců.
Paní Dolores Czudková představila Clear Servis o.p.s., který navazuje na předchozí zkušenosti chráněné dílny Ergon a poskytuje služby praní, žehlení a oprav prádla. Popsala své zkušenosti s využitím dotace na investice z výzvy č. 1 IOP a dotace na provoz z výzvy č. 30 OP LZZ na rozjezd svého podnikání.
Došlo také na představení obou těchto výzev ze strukturálních fondů určených na založení sociálního podniku, z nichž je možné rozjezd podobných podniků financovat. Vzhledem k tomu, že řada organizací o založení sociálního podniku uvažuje, vyvolaly informace Taťány Plecháčkové z MPSV z oddělení implementace ESF a IOP živou diskuzi. „Peněz máme dost a těšíme se na vaše projekty“, prohlásila Plecháčková.
Zájemci o založení sociálního podniku a o prosazování sociálního podnikání ve Zlínském kraji měli možnost zúčastnit se skupinové konzultace s panelisty, kteří jsou předními odborníky na sociální podnikání. V diskusi vystoupili kromě výše zmíněných odborníků také Petra Francová z Nové ekonomiky a Roman Haken z Centra pro komunitní práci střední Morava. Oba dva vyzývali přítomné k založení místní skupiny, která se bude věnovat prosazování sociálního podnikání ve Zlínském kraji. „Bude to vaše skupina a co se vám podaří prosadit, bude na vás. Podobnou skupinu jsme založili v Olomouckém kraji a rádi si s vámi vyměníme zkušenosti“, řekl Haken.
TESSEA má 150 členů z řad fyzických a právnických osob. Jedná se o názorovou platformu všech, kteří podporují sociální podnikání v ČR. Činnost Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA je financovaná prostřednictvím stejnojmenného projektu z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR. Činnost sítě zajišťuje Nová ekonomika, o.p.s., která přináší a propaguje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Další informace o TESSEA:
Nová ekonomika, o.p.s.
Petra Seidlová,  koordinátorka projektu
Tel.: +420 608 202 098
e-mail: petra.seidlova@nova-ekonomika.cz
Web: www.socialni-ekonomika.cz, www.nova-ekonomika.czKontakt:

Gabriela Kurková
Mainstreanig
gabriela.kurkova@nova-ekonomika.cz
257 223 001


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 11. 10. 2010 14:58
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Nová ekonomika, o.p.s. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Nová ekonomika byla založena za účelem iniciovat progresivní změny v oblasti ekonomické, enviromentální a sociální. Tento účel naplňuje prostřednictvím hledání a prosazování inovativních ekonomických nástrojů s pozitivními etickými a sociálními dopady. Jde o propagaci ekonomiky, která podporuje pozitivní trendy ve společnosti a napomáhá společenským změnám. Nová ekonomika vyhledává ekonomické modely a přístupy, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.