IFMA CZ má nové představenstvo | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


IFMA CZ má nové představenstvo


Valná hromada české pobočky mezinárodní profesní asociace facility manažerů IFMA CZ zvolila na své schůzi dne 31. března 2011 nové představenstvo ve složení Ing. Ondřej Štrup – prezident, Ing. Milan Hampl – viceprezident, Ing. Dan Krupanský ExMBA – pokladník, Klára Vincentová – tajemník, Ing. Jiří Porteš – člen představenstva, Jan Talášek – člen představenstva a Petra Gütterová – člen představenstva.

Nové představenstvo bylo zvoleno na dva roky. Má však před sebou velké cíle, které si samo předsevzalo. Za dva roky své působnosti chce prosadit FM jako plnohodnotný obor (živnost, veřejné zakázky, terminologie aj.), rozvoj Facility managementu v ČR ( standardizace, vzdělávání, výzkum aj.), rozšířit členskou základnu a inicializovat firemní členství, přiblížit lokální „český“ Facility management blíže k evropskému, resp. světovému FM a „zprůhlednění“ FM trh v ČR.

Jak je na první pohled zřejmé, tak cíle to nejsou skromné. Představenstvo však dokázalo již v tak krátké době, po kterou má mandát, začít jednání týkající se prosazení FM jako plnohodnotného oboru a získat zelenou pro inicializaci firemního členství od světové IFMA.

Zeptali jsme se nového prezidenta IFMA CZ Ing. Ondřeje Štrupa, co vedlo představenstvo ke stanovení si takto náročných cílů? „Za deset let působení na našem trhu již IFMA CZ prokázala, že Facility management má své pevné místo na trhu. Nyní je třeba tuto pozici potvrdit, stabilizovat a prezentovat široké veřejnosti. Proto jsou naše cíle tak neskromné.“

Jednotliví členové představenstva si zvolili různé gesce (mimo povinností určené ve stanovách asociace), které budou mít po celou dobu své kandidatury na starosti. Nyní si jednotlivé gesce představíme:

Ing. Ondřej Štrup, prezident – vzdělávání, zahraniční aktivity, legislativní projednávání FM a standardizace FM.

Ing. Milan Hampl, viceprezident – členská základna, konzultační a expertní služby, web a datová základna.

Klára Vincentová, tajemník – řízení a organizace chodu IFMA CZ, řídící standardy Facility managementu
Ing. Dan Krupanský ExMBA, pokladník – finanční řízení IFMA CZ, ekonomické standardy Facility managementu

Ing. Jiří Porteš, člen představenstva – koordinace s dalšími asociacemi a profesními sdruženími působícími na území ČR i v zahraničí

Jan Talášek, člen představenstva – rozvoj IFMA CZ mimo území Prahy a na Slovensko

Petra Gütterová, člen představenstva – konference a jiné akce pořádané IFMA CZ, Marketing a kontakt s novináři
Kontakt:

Petra Gütterová
Člen představenstva
marketing@ifma.cz
http://www.ifma.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 5. 2011 13:40
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: IFMA CZ (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ se svou činností a zaměřením hlásí k činnosti International Facility Management Association. Hlavním cílem IFMA CZ je prosazování zásad facility managementu do činnosti subjektů podnikajících či jinak působících na území ČR. Dalším klíčovým cílem asociace je rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli facility managementu. Asociace se také podílí na mezinárodních aktivitách celosvětové asociace IFMA. Česká pobočka IFMA CZ působí na českém trhu od roku 2000. Jejím zakladatelem a prvním prezidentem je Ing. Ondřej Štrup. Členská základna činí k 30. 4.2011 celkem 40 členů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.