Centrum vizuální historie Malach oslavilo první výročí svého provozu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Centrum vizuální historie Malach oslavilo první výročí svého provozu


PRAHA - Centrum vizuální historie Malach už rok zpřístupňuje nejširší veřejnosti Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation. Tato sbírka 52 000 audiovizuálních nahrávek rozhovorů tematicky pokrývá dějiny celého 20. století v mnoha zemích světa. Právě rok od oficiálního otevření, 28. ledna 2011, se na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze konala konference k prvnímu výročí fungování Centra vizuální historie Malach.

Konference proběhla ve slavnostních prostorách refektáře Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí v Praze. Zazněly zde informace o smyslu projektu Malach, shrnutí prvního roku fungování CVH Malach nebo příspěvek Martina Šmoka z USC SFI o možnostech využití audiovizuálního materiálu ve vzdělávání a zkušenostech ze zahraničí.

„Centrum vizuální historie Malach v prvním roce svého fungování sloužilo hlavně vysokoškolským studentům, kteří s Archivem pracují v rámci příprav svých diplomových nebo disertačních prací,“ popsal koordinátor CVH Malach Jakub Mlynář. „Během roku 2010 nás navštívilo i mnoho středoškolských a vysokoškolských pedagogů spolu se svými studenty. Další početnou skupinu návštěvníků tvoří rodinní příslušníci pamětníků, kteří do CVH Malach přicházejí zjistit podrobnosti o své rodinné historii. Několikrát se konaly víkendové dny otevřených dveří. Každé poslední úterý v měsíci také pořádáme veřejné promítání dokumentárních filmů o historii 20. století,“ vylíčil Mlynář.

Marek Orko Vácha, přednosta Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, přednesl na konferenci poutavý příspěvek o hrozbě novodobé eugeniky a historickém pozadí tohoto pojmu. Michal Frankl, vedoucí Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze, hovořil o židovské identitě a sběru svědectví holocaustu, který Židovské muzeum realizuje již od počátku 90. let. Pedagog pražského gymnázia a doktorand na Filozofické fakultě UK Milan Hes se ve svém příspěvku věnoval širšímu kontextu vzpomínek a vzpomínání v současnosti, ale i didaktickým aspektům historické paměti holocaustu, o nichž hovořil jak v souvislosti se svou doktorskou prací na toto téma, tak i na základě dlouholeté zkušenosti středoškolského učitele dějepisu. Návštěvníci měli rovněž možnost zhlédnout praktické ukázky činnosti žáků a žákyň v rámci projektu Zmizelí sousedé na Rakovnicku. Konferenci uzavřel výběr z dětské opery Brundibár ve vynikajícím podání pěveckého sboru Základní umělecké školy J. A. Šporka v Jaroměři. Scénické ztvárnění tohoto díla se umístilo i v loňském ročníku soutěže Daniel, kterou pořádá Národní institut dětí a mládeže.

Návštěvníci, kteří si chtěli Archiv vizuální historie USC SFI vyzkoušet v praxi, mohli v odpoledních hodinách navštívit přímo CVH Malach. Koordinátor Jakub Mlynář vysvětlil zájemcům práci s archivem, k němuž je Centrum vizuální historie připojeno pomocí vysokorychlostní sítě Internet 2. „Archiv je unikátní nejen svým rozsahem – 105 000 hodin videozáznamů bylo pořízeno v 56 zemích světa a 32 jazycích – ale také díky nesmírně propracovanému uživatelskému rozhraní,“ soudí Mlynář. „Uživatelé mohou on-line prohledávat a sledovat výpovědi podle vlastního zájmu s využitím rejstříku čítajícího na 55 tisíc různých klíčových slov, hledat lze i názvy měst a míst nebo jména osob. Velmi rychle tak můžete najít přímo relevantní výpovědi a jejich úseky. V CVH Malach je k dispozici více než 500 rozhovorů v češtině a srovnatelné množství rozhovorů ve slovenštině. Československých dějin se však týká podstatně více rozhovorů, jejich počet sahá až k pěti tisícům,“ nastínil Mlynář široké možnosti, které bádání v Archivu vizuální historie skýtá.

Brzy by navíc do archivu přístupného v CVH Malach měly přibýt také rozhovory s přeživšími dalších genocid – pracuje se na začlenění svědectví o hrůzných událostech spjatých s genocidami ve Rwandě nebo Kambodži. „Archiv vizuální historie v CVH Malach bude ve velmi brzké době doplněn sbírkou zhruba 400 filmových svědectví pamětníků genocidy Arménů, která proběhla za 1. světové války na území dnešního Turecka a dalších zemí Blízkého východu,“ dodává Martin Šmok, regionální poradce pro vzdělávací programy Institutu USC Shoah Foundation.Kontakt:

Jakub Mlynář
Koordinátor CVH Malach
mlynar@knih.mff.cuni.cz
http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/
221914391


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 3. 2. 2011 16:14
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Centrum vizuální historie Malach (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Centrum vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze poskytuje místní přístup k rozsáhlému digitálnímu archivu Institutu USC Shoah Foundation. Archiv 52 000 audiovizuálních nahrávek rozhovorů, které tematicky pokrývají dějiny celého 20. století, je zde plně dostupný prostřednictvím online rozhraní. Uživatelé mohou prohledávat a sledovat výpovědi podle vlastního zájmu s využitím indexu obsahujícího na 55 tisíc různých klíčových slov. Díky propracovanému uživatelskému rozhraní lze rychle vyhledat relevantní výpovědi a jejich úseky. V CVH Malach je k dispozici více než 500 rozhovorů v češtině v průměrné délce 2 hodiny a srovnatelné množství rozhovorů ve slovenštině.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.