Alstanet s.r.o. podepsal smlouvu s Městskou částí Praha 1 na implementaci CAFM systému | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Alstanet s.r.o. podepsal smlouvu s Městskou částí Praha 1 na implementaci CAFM systému


Alstanet s.r.o. podepsal smlouvu s Městskou částí Praha 1 na implementaci CAFM systému. Cílem tohoto projektu je sledování Investiční akce od požadavku k její realizaci, dále také její schválení, evidování celého průběhu samotné realizace včetně jednotlivých etap a k nim napojených zakázek. Následně pak její předání do provozu, evidenci nedodělků a nápravných opatření až do finálního ukončení.

Jedná se o ucelené řešení, které bude úzce napojeno na stávající systémy Městské části Praha 1.
V rámci projektu tak bude aplikace AFM (Alstanet Facility Management) komunikovat s těmito systémy:
• účetní a ekonomickým systém SAP, ze kterého budou využita data a podklady o ekonomických parametrech probíhajících investičních akcí (tj. rozpočet, průběh a rozsah čerpání, evidence všech souvisejících zakázek, rozsah majetku, rozsah zaměstnanců, kteří se na projektu podílejí, nákladová střediska, došlé objednávky, vystavené a uhrazené faktury a další),
• systém smluvní evidence, ze kterého budou využita data o partnerech, kteří se na realizaci Investiční akcí podílejí a jejich struktuře a kompletní smluvní podmínky, tj. termíny, harmonogram a platební kalendář.
• interaktivní GIS systém, do kterého budou ke konkrétním budovám vkládány informace o probíhajících akcích, a ty pak následně bude možné sledovat ve veřejné internetové části
• DMS, který bude v rámci obousměrného propojení sloužit ke sdílení souborů, tj. veškerých vzniklých příloh např. projektové dokumentace, katastrálních map, zápisů ze schůzek, předávacích dokumentací, stavebních deníků atd.
• Manažerský systém určený pro realizaci reportovacích nástrojů

Projekt započal na sklonku roku 2009 a v těchto dnech probíhá první etapa realizace. Ukončení projektu je naplánováno na první polovinu roku 2010.
Kontakt:

Petra Gütterová
Marketing a PR
petra.gutterova@alstanet.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 4. 3. 2010 14:59
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Alstanet s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost Alstanet s.r.o. je předním poskytovatelem softwarové podpory pro Facility Management. Na českém trhu působí přes 10 let. Alstanet realizoval desítky implementací z oblasti CAFM, EAM a CRM a v nabídce má téměř 30 specializovaných modulů/oblastí. Poskytuje vlastní, funkční a ověřenou platformu využívající prostředí webového prohlížeče bez nutnosti instalace! Alstanet je tým profesionálů, klientsky orientovaný s velmi flexibilním přístupem.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.